tentoonstelling 'SCOOP'

 

Opening ‘SCOOP’ Vrijdag 30 augustus

 

19.00 uur ontvangst

19.30 uur openingswoord Florette Dijkstra

20.15 uur performance Johannes Vogel

 

 

 

 

Openingstijden expositie SCOOP:

 

Zaterdag 31 augustus 14.00 uur tot 18.00 uur

Zondag 1 september 14.00 uur tot 18.00 uur

Donderdag 5 september 17.00 uur tot 20.00 uur

Vrijdag 6 september 17.00 uur tot 20.00 uur

Zaterdag 7 september 15.00 uur tot 18.00 uur

Zondag 8 september 14.00 uur tot 18.00 uur

Dinsdag 10 september 14.00 uur tot 18.00 uur

Donderdag 12 september 14.00 uur tot 18.00 uur

Vrijdag 13 september 14.00 uur tot 18.00 uur

 

Vrijdag 13 september vanaf 19.00 uur finnisage

 

 

 

 

 

 

 

Shiri Limor

 

The same place and table

 

 

Inspired by Samuel Beckett’s ‘Stirring still’ which features an interior reflective monologue of a man, my work is an abstracted documentation of private daily routines going on from the beginning of memory, carried out by one man - young and old.

 

Through a process that balances directed activity with a spontaneous one, through direct exposure and visual footnotes, and in an environment both familiar and made up, I am creating a portrait of a man - my father.

 

 

shiri.limor@gmail.com

 

Marcel Dingemanse

 

Marcel Dingemanse gaat ervan uit dat stilte zich manifesteert aan de grenzen van het waarheidsdenken. De mens en zijn verlatenheid vormen belangrijke aspecten in zijn videofilms en fotografisch werk. Het videowerk ontleent zijn verschijningsvorm afwisselend aan performance en film, en is in alle gevallen gemaakt met eenvoudige middelen: één camera, één acteur, dikwijls één camerastandpunt.

In zijn fotografie werkt Dingemanse met de pinhole techniek. Hierin staan ruimte, licht en tijd in hun elementaire hoedanigheid centraal. Soms betreft het portretten, maar dikwijls zijn het landschappen.

De films en analoge afdrukken refereren aan de romantiek en suggereren een verhaal over individuele aanwezigheid in een onbestemd landschap, een onbaatzuchtig landschap.

 

www.marceldingemanse.blogspot.nl

 

 

 

 

 

 

Frank Ter Beek

 

Vanuit zijn experimenten met materialen, voorwerpen en vormen ontstaan sculpturen, videoperformances, foto's en installaties. Humoristisch, een beetje absurd, maar vooral sensueel en tactiel.

 

www.frankterbeek.nl

 

 

 

 

 

 

 

Michel Somers

 

in gesprek met M. Somers;

 

 

" Het zijn eigenlijk altijd constellaties,van lijnen in tekeningen en van vormen in

ruimtelijk werk.

Ik zie ze als constellaties omdat ik denkt dat “het eigenlijke” zich tussen de lijnen en vormen afspeelt.

Deze lijnen en vormen zijn slechts coördinerende en conditionerende voorwaarden.

Ook de handelingen worden zichtbaar, soms in de volgorde, soms binnen de eigen hiërarchie van het werk en in de betekenissen van de materialen.

Hierdoor verschijnen de werken steeds opnieuw als ze gelezen worden en openbaren hun drama.

Materiaal,vorm en samenstelling dragen de betekenis, en de betekenis is het werk.

Deze betekenis is niet in absolute termen te beschrijven, ook niet als het zo lijkt."

 

 

 

 

 

www.michelsomers.com

 

 

 

 

 

 

 

Claire Bänziger

 

Veelal ligt aan haar werk een fascinatie voor beschouwen ten grondslag.

Vraagstellingen omtrent waarneming, werkelijkheidsbeleving, realiteit, het zichtbare en het onzichtbare,

constructie, deconstructie en her-constructie zijn vaak aanwezig.

Filosofische vraagstelling neemt een wezenlijke plaats in, zowel in beeld als in de taal.

Veelal worden beelden teruggebracht tot de meest kernachtige vorm, waardoor ze een abstractie lijken te bereiken,

maar in wezen is er enkel een kader gelegd om zo dichter bij de vraagstelling zelf te komen.

Een vraagstelling die zich manifesteert in beeld vraagt om een oplettende beschouwer.

Steeds weer daagt ze deze uit tot waarneming van een werkelijkheid,

niet zozeer om deze werkelijkheid voor waar te nemen,

maar eerder om een proces in gang te zetten waarbij de vragen omtrent waarneming centraal staan.

 

 

 

www.clairebanziger.nl

 

 

 

 

Nick van den Elzen

 

 

 

 

"DWANG: Een gestileerd beeldonderzoek en reënactment van een persoonlijke dwangstoornis uit het verleden."

 

 

 

 

www.nickvandenelzen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne van Hoorn

 

 

 

Susanne Van Hoorn richt zich op het maken van installaties, die afhankelijk zijn van de ruimtes waarin deze zich bevinden.

Vanuit filmisch, fotografisch en beeldend materiaalonderzoek ontstaan er objecten die zij inzet in haar werk. Zij is daarbij op zoek naar antwoord op de vraag hoe zij zich als kunstenaar verhoud tot de wereld om haar heen. Niet alleen haar directe omgeving en de maatschappij, maar ook tijdsbeelden, plaatsing van heden en verleden zijn belangrijke fascinaties voor haar.

 

De samenhang tussen vorm, specifiek kleurgebruik, vaak artificiële materialen en de handeling zijn belangrijk binnen het werk. Zij fragmenteert, herhaalt en ordent beelden opnieuw waardoor deze een andere positie innemen.

 

 

 

www.susannevanhoorn.com

 

 

 

 

 

 

Marcela Radoš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Bakker

 

 

 

Sterk beïnvloed door cinema en architectuur toont het werk van Thomas Bakker minimale verhaallijnen geplaatst in de ruimte. Een soort containers van tijd.

 

Deze minimale verhaallijnen hebben betrekking op de klassieke media; schilderen, sculptuur, fotografie en film.

 

Hij maakt gebruik van hun individuele kenmerken en probeert deze met elkaar te vermengen. Deze nieuwe combinaties leiden tot een nieuwe beleving, gebaseerd op herkenning.

 

Eenvoudig van vorm, verwarrend herkenbaar en niet ambachtelijk

 

 

 

 

www.thomasbakker.com

 

 

 

 

Johannes Vogel

 

Johannes Vogel werkt op de grens van sculptuur en performance. Als performer zet hij zich neer 'als beeld'. Zijn beelden staan op het punt om een beweging uit te voeren, om te performen.

Het gaat Vogel om de vereniging van het moment van plaatsing, welke een beweging en een tijdsverloop behelst, met het geplaatste zelf, met zijn vaste aanwezigheid. Zo wisselen sculpturale poses elkaar af in zijn 'performances' en schippert zijn werk in het spanningsveld tussen dynamiek en monumentaliteit.

www.johannesvogel.eu